Patricia Ayudes García

Sobre min

O meu nome é Patricia Ayudes García. Colexiada núm. 3016 do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.

Gradueime en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, onde tamén tiven a oportunidade de cursar o Máster en avogacía na súa Escola de Práctica Xurídica.

Especialiceime en Dereito inmobiliario, eido no cal desenvolvo a miña profesión dende o ano 2017.

HOME

© 2023 Todos os dereitos reservados.