Servizos

Asesoramento xurídico

Consulta as túas dudas legais en materia inmobiliaria.

Revisión de contratos, de acordos comunitarios, etc…

Reclamacións previas

Reclamación de rendas de aluguer, cotas comunitarias… mediante burofax, correo certificado ou burosms.

*Costes de terceiros non incluídos

Redacción de contratos

Todo tipo de documentos relacionados co teu inmoble.

Aluguer, resolución de contrato, liquidación de obrigas…

Procedementos administrativos

Tramitación de actuacións ante as administracións publicas en materia inmobiliaria.

Procesos xudiciais

Dirección letrada de procesos xudiciais nas xurisdiccións civil e contencioso-administrativa.

Fiscalidade

Asesoramento e presentación de impostos asociados ao negocio xuridico inmobiliario, para o que conto coa habilitación de colaboradora social tanto da AEAT como da ATRIGA.

HOME

© 2023 Todos os dereitos reservados.